Beata Podgórska

pedagog, psychoterapeuta

Zapisy pod numerem:

607 774 362

Studia

 • Studia pedagogiczne na APS - sie w Warszawie,
 • Całościowe 2,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne podejścia systemowego w ośrodku Synapsis w Warszawie,
 • Dwuletnia Szkoła Psychoterapii Par i Rodzin w podejściu psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie,
 • Roczny kurs uzupełniający w Laboratorium Psychoedukacji z psychoterapii w podejściu psychodynamicznym,
  2,5 letnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji indywidualnej i grupowej. Systematycznie uczestniczę w wykładach, seminariach i konferencjach dotyczących psychoterapii.

Staże

 • Roczny staż w Ośrodku szkoleniowym PRATiR w zakresie psychoterapii par i rodzin,
 • Roczny staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie,
 • 150-godzinny staż w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dla Dorosłych w Tworkach.

Doświadczenie zawodowe

 • Mam 27 -letnie doświadczenie zawodowe
 • Od 15 lat pracuję w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Top” w Warszawie, gdzie prowadzę terapię indywidualną dorosłych, terapię par, terapię rodzin, warsztaty dla rodziców, grupę wsparcia dla rodziców.
 • Mam również 12-letnie doświadczenie pracy w szkołach i przedszkolach, z rodzinami i z dziećmi specjalnej troski m. in. porażeniem mózgowym, autyzmem, Zespołem Downa
 • Życie prywatne: mąż i dwójka dorosłych dzieci.

 

Stosowane podejście terapeutyczne:

W pracy integruje różne podejścia: psychodynamiczne, systemowe, również: poznawczo-behawioralne, gestalt.

Specjalizacja w Adeste:

W Adeste specjalizuję się w terapii indywidualnej, par oraz rodzinnej. Pracuję z osobami z diagnozą zaburzeń osobowości, z depresją, z objawami psychosomatycznymi, w różnych kryzysach, pracy i związkach.

Godziny przyjęć:

Do ustalenia, chętnie przyjmuję w środy.

„Jeżeli czujesz, że Twoje życie komplikuje się mimo różnych własnych prób zaradzenia…. Nie czekaj! Czas sobie pomóc i rozpocząć psychoterapię”
Zapraszam,
Beata Podgórska 🙂