Anna Szybiak

Zapisy pod numerem:

601 410 449

Wykształcenie

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła Studium Terapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji oraz Program Szkoleniowo-Stażowy w Zespole Terapii Par i Rodzin w Grupie Synapsis. Obecnie finalizuje Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.
Ukończyła również Szkołę Coachingu ORSC – Organizational Relationship Systems Coaching – akredytowaną przez ICF.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz prowadzenie terapii par i rodzin w Grupie Synapsis. Odbyła staż w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym, CSK MON. Współpracowała z Domem Samotnej Matki oraz Fundacją ITAKA.

Specjalizacja

Prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz terapię par i małżeństw. Pomaga osobom:

  • doświadczającym trudności lub kryzysu w związku/ małżeństwie
  • cierpiącym na depresję
  • doświadczającym sytuacji kryzysowej
  • przeżywającym trudności emocjonalne
  • cierpiącym z powodu niskiej samooceny
  • doświadczających trudności relacjach
  • z zaburzeniami osobowości

Pracuje pod stałą superwizją.