Monika Kleszczewska

Zapisy pod numerem:

502 407 401

Są ludzie, którzy czekają na swoje życie - czasem przez całe życie” - Alfried Längle.

Studia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, specjalizacja psychoterapia
Arizona State University, (MBA)
Montclair State University, NJ, (BS).

Szkolenia, staże i kursy, doświadczenie zawodowe

Od lutego 2015 - sześcio-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii (Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska, w GLE-International (existenzanalyse.org).
2018 - XIII Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie - Centrum Psychoterapii, uczestnictwo w codziennym wolontariacie, współpraca w charakterze koterapeuty z otwartą grupą terapeutyczną.
W latach 2013-2014 staż na XX Oddziale Dziennym XX Oddziału Psychiatrycznego na oddziale szpitala Nowowiejskiego, współpraca z grupą terapeutyczną 45+ w nurcie integracyjnym.
Akademicki Ośrodek Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego – uczestnictwo w charakterze koterapeuty w zamkniętej terapii grupowej w nurcie psychodynamicznym pacjentów 20+.
Uczestniczenie w wielu szkoleniach dot. psychoterapii, uzależnień behawioralnych i seksuologii.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w prywatnych ośrodkach psychologicznych.

Stosowane podejście terapeutyczne

Praca w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii, szerzej znanej dzięki publikacjom Viktora Frankla i Alfrieda Laengle ze szkoły wiedeńskiej, Irvina Yaloma w Stanach Zjednoczonych. W pracy terapeutycznej wykorzystuje również techniki innych szkół psychoterapii (psychodynamicznej, systemowej, CBT).
Swoją pracę poddaje superwizji. Jest po terapii własnej.

Specjalizacja w pracy

Prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię rodzinną.
Zajmuje się również interwencją kryzysową - pomaga osobom w kryzysie oraz w trudnych sytuacjach życiowych (rozwód/rozstanie, strata/żałoba, choroba, rozwód, utrata pracy, nie radzenie sobie) oraz w poszukiwaniu lub odkrywaniu sensu.

Pracuje z grupami, prowadzi warsztaty oraz terapię w języku angielskim.

Godziny przyjęć

Piątek od godz. 14.00 lub do uzgodnienia