Aktualności

Artykuły na temat psychologii i psychoterapii.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne – 23 marca

Warszawskie Centrum Psychoterapii ADESTE, ul.Filtrowa 83 lok.16

Zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczne

indywidualne, rodzinne i konsultacje par

w sobotę 23 marzeca od godziny 13 do 17

Zapisy pod numerem:

607-774-362 Beata Podgórska,

604-131-347 Agnieszka Dębniak

600-140-144 Zygfryd Klaus

Z A P R A S Z A M Y

Grupa wsparcia i warsztaty dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej

Udzielamy całościowej pomocy psychologicznej rodzinom doświadczających konfliktów przed, w trakcie i po rozwodzie poprzez:
• grupy wsparcia dla osób rozstających się
• warsztaty dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej

Celem zarówno grup wsparcia, jak i warsztatów jest pomoc rodzicom w zadbaniu zarówno o siebie, jak i o dziecko, w niezwykle trudnej emocjonalnie sytuacji rozwodu. Służą one zapobieganiu negatywnym skutkom przeżywanego lęku, niepokoju, złości i innych reakcji emocjonalnych. Doświadczanie wsparcia i pomocy psychologicznej pomaga przejść w miarę bezpiecznie w skomplikowanym i wieloaspektowym procesie.
Przed przyjęciem do grupy wsparcia, względnie na warsztat, przewidujemy wstępną, indywidualną konsultację osób zainteresowanych z naszymi specjalistami prowadzącymi zajęcia.

Termin rozpoczęcia spotkań planowany jest od lutego, w zależności od zebrania się grup. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa wsparcia dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej.
Grupy otwarte są planowane co sobotę. Koszt dwugodzinnego spotkania 100 zł.
Prowadzące – Beata Podgórska / Agnieszka Dębniak w godzinach 10:30 -12:30
Prowadzące – Jadwiga Mrozowicka / Iwona Lassota w godzinach 12:30 -14:30

Warsztaty dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej.
Cykl 10 spotkań 3 godzinnych
Planujemy warsztaty co drugą sobotę, by mogli uczestniczyć w nich obydwoje rodzice naprzemiennie w oddzielnych grupach. Koszt trzygodzinnego spotkania 150 zł.
Prowadzące – Beata Podgórska / Agnieszka Dębniak w godzinach 12:30 -15:30
Prowadzące – Jadwiga Mrozowicka / Iwona Lassota w godzinach 9:30 -12:30

Nabór zarówno do grupy wsparcia, jak i na warsztat prowadzimy od stycznia br. Przed przyjęciem do grup przewidywana jest wstępna indywidualna konsultacja z prowadzącymi.

Konsultacje do grupy: Beata Podgórska / Agnieszka Dębniak w środy w godzinach 16-18.
Beata Podgórska tel. 607-774-362, Agnieszka Dębniak tel. 604-131-347

Konsultacje do grupy: Jadwiga Mrozowicka / Iwona Lassota w piątki w godzinach 15-17.
Jadwiga Mrozowicka tel. 601-410-449, Iwona Lassota tel. 512-505-95

Żałoba – rozstania i powroty

Gdy umiera ktoś nam bliski jest to strata szczególnego rodzaju: zmarłej osoby nie da się nikim zastąpić, nie ma też możliwości jej powrotu. Taka sytuacja wpływa na wszystkie sfery naszego funkcjonowania. Potrzeba dużo czasu, aby uporządkować zaistniały chaos i ułożyć sobie nowe życie – już bez tej osoby. Towarzyszą temu silne, często gwałtowne emocje. Ten proces nazywamy żałobą. Jego główną cechą jest ogromna zmienność – zarówno nasilenia jak i rodzaju przeżywanych uczuć. Wielokrotnie powracają też emocje, wspomnienia, dylematy, które wydawały się być już zamknięte. Rozstania i powroty.

Rozstajemy się nie tylko z osobą, która odeszła, ale też z tworzoną wraz z nią częścią naszego życia. Powoli rozstajemy się z poczuciem obecności zmarłego – niknie jego głos, zapach, obraz staje się mniej wyraźny… A czasem powraca z całą wyrazistością. Bywa, że jest to bolesny powrót.

Rozstajemy się z tą częścią swojej tożsamości, którą określała relacja ze zmarłym. Żonę zastępuje wdowa, ojca – osierocony itp.

Rozstajemy się z dotychczasowym trybem życia – np. przestajemy leczyć i pielęgnować zmarłego, gotować dla niego itp. Przejmujemy część jego obowiązków – np. płacenie rachunków.
Nie planujemy już wspólnych wakacji czy zakupów, rozstajemy się z marzeniami, których częścią był zmarły. Z czasem wracamy do miejsc, w których bywaliśmy razem, konfrontując się nawrotem wspomnień i związanych z nimi silnych emocji. Możemy powrócić do planów czy zajęć, dla których nie było miejsca we wspólnym życiu.

Rozstajemy się z przedmiotami, które nie będą już nikomu służyć – jak szczoteczka do zębów – albo przydadzą się komuś innemu, jak ubrania czy książki. Powracają wspomnienia, silne uczucia utrudniają podjęcie decyzji, czasem wielokrotnie zmienianych. Trudno poradzić sobie z myślą, że „wyrzuca się” bliskiego człowieka. Czasem potrzebna jest czyjaś pomoc, aby móc zamknąć proces wielokrotnych powrotów do już przejrzanych rzeczy i pozostawić ich tylko kilka, realnie wspierających pamięć o zmarłym.

Rozstajemy się ze wspomnieniami – najpierw tymi z ostatniego okresu. Bywa to trudne, zwłaszcza gdy uporczywie wracają sceny szczególnie drastyczne. Potem zaczynają wracać także wspomnienia wcześniejsze, przyjemniejsze. Z czasem zaczynamy rozstawać się i z nimi – aż wybierzemy tylko te, które chcemy, aby zawsze nam towarzyszyły. Podobnie jest ze zdjęciami, nagraniami itp.

Rozstajemy się z ludźmi, którzy nie umieli lub nie chcieli być przy nas w okresie żałoby lub wcześniej, i z tymi, których wiązała tylko relacja ze zmarłym – jak niektórzy koledzy czy krewni. Wracamy do tych, którzy pojawili się – czasem ponownie – w trudnym dla nas czasie.

Rozstajemy się powoli z silnymi uczuciami, które towarzyszą nam w okresie żałoby, szczególnie tymi, które utrudniają życie. Żegnamy rozpacz, żal, tęsknotę, złość, poczucie winy, choć powracają one długo i niespodziewanie, często z dużą siłą. Ale z czasem zamieniają się w spokój i łagodny smutek, powraca radość i wszystkie miłe emocje.

Rozstania i powroty. Decyzje i wybory. Wszystko w oprawie gwałtownych uczuć i niepewności, zarówno co do aktualnych przeżyć, jak i wyobrażeń przyszłości.

Spotkania z terapeutą ułatwiają bezpieczne przejście przez ten trudny czas, aż do chwili, gdy powróci poczucie równowagi i spokoju, a zmarły będzie miał w naszym sercu i pamięci swoje dobre, bezpieczne miejsce.

Autor: Sławomira Woźniak

Terapia Par skoncentrowana na emocjach. Bliskie związki.

Do naszego ośrodka zgłaszają się pary będące w różnych momentach swojego związku, przeżywające często silne emocje.

W terapii pary muszą nauczyć się dostrojenia. Najpierw terapeuta dostraja się do pary i pomaga im w ten sposób obniżyć poziom pobudzenia.

Terapeuta pomaga w opisaniu, zreflektowaniu, zobaczeniu ich delikatnych potrzeb, które kryją się pod złością, czy wycofaniem, czyli tym, co widać na powierzchni, z czym zwykle para zgłasza się na terapię.
Rzeczy, które potrzebne są w bliskim związku to: akceptacja, przynależność, komfort-uspokojenie, bezpieczeństwo. Są to najważniejsze potrzeby, zaspokajane wówczas, kiedy partner jest dostępny, „zaangażowany w nas”, odpowiada, reaguje na nas. Bez tego „głodujemy emocjonalnie”, ponieważ jesteśmy niezwykle delikatni.

Gdy czujemy się zagrożeni utratą więzi, zranieni, na przykład w kłótni – mamy tylko kilka możliwości reakcji i kluczowe jest zawsze, jak radzimy sobie z tym, że ktoś może nas zranić: możemy:

1) przyciągnąć kogoś (zbliżyć się),
2) odepchnąć,
3) oddalić się, odsunąć.

Na spotkaniach z parą staramy się na nowo odczytać te zachowania, by zrozumieć leżące u ich podłoża motywy. Przyjrzenie się z bliska im, pozwala na uruchomienie empatii, która jest kluczem do bycia bliżej drugiej osoby.

Autor: Beata Podgórska